Kreatívne, moderné, animované 3D logo

Inovatívna spoločnosť, inovatívny produkt, inovatívne spracovanie loga. Animované spracované logo, ktoré vypovedá o tom, čomu je určené – teda využitiu technológie 3D tlače v stavebníctve. 

Klient: Qspace
Kategória: Kreatívne animácie
Rok realizácie: 2021

CIELE

Klient oslovil našu reklamnú agentúru s myšlienkou, že by chcel vytvoriť logo, ktoré nebude len obrázkom, ale ktoré bude vo forme výpovednej kreatívnej animácie, ktorá bude atraktívna a zároveň poukáže na hlavnú činnosť tejto spoločnosti - budovanie domov moderným inovatívnym spôsobom za použitia špeciálneho ramena a 3D tlače. Odpoveďou bolo kreatívne animované logo. 

ÚLOHY

V prvom rade sme museli vymyslieť, ako dokonale skĺbiť názov špeciálneho 3D ramena -QSpace - s jeho hlavnou činnosťou, teda budovaním domov a stavieb za pomoci technológie 3D tlače. 

Tak sme spojili písmeno Q s tvarom ramena z vtáčej perspektívy, čo nám pomohlo dokonale vytvoriť ako logo, tak aj animáciu loga, ktorá spája tieto dve požiadavky dokopy. Spolu tvoria pekne vyzerajúcu inovatívnu animáciu, ktorá nielen zaujme, ale tiež vysvetlí, čo rameno QSpace je a na akom princípe funguje.

VÝBER NAŠICH prác

Event and Promotion
Event and Promotion
Event and Promotion
Event and Promotion
Event and Promotion
Animované video a animácia
Animované video a animácia
Animované video a animácia
Animované video a animácia
Animované video a animácia
Animované video a animácia
Online marketing
Online marketing
Online marketing
Online marketing
Online marketing
Online marketing
Kreativita a grafika
Kreativita a grafika
Kreativita a grafika
Kreativita a grafika

MYMEDIA, s.r.o.
Tomášikova 30, Bratislava

Sledujte nás:
Odoberajte náš newsletter:

© 2022 All rights reserved.