Digitálny (alebo online marketing) sa venuje oblasti reklamy sprostredkovanej prostredníctvom digitálnych médií a kanálov na internete. Existuje hneď niekoľko možností propagácie na internete a našou úlohou je priniesť značkám ich propagáciu a prepojenie potenciálnych zákazníkov značky pomocou internetu a iných foriem digitálnej komunikácie.

Online marketing sa líši od tradičného marketingu, ktorý v minulosti zahŕňal médiá ako tlač, billboard, televízne a rozhlasové reklamy. Pred objavením online marketingových kanálov boli náklady na uvedenie produktov alebo služieb na trh príliš vysoké a bez možnosti merania úspešnosti propagácie.

Dnes s kompletne vytvorenou webstránkou vrátane online marketingovej propagácie môžete s pomerne nízkymi nákladmi vytvoriť kompletnú digitálnu kampaň a propagáciu vašich služieb a produktov v pomerne rýchlom a cenovo efektívnom čase.

Stratégie online marketingu

• Investícia do tvorby a dizajnu web stránky,

• využite SEO – optimalizácie pre vyhľadávače,

• investícia do PPC reklamy a prostredníctvom sociálnych médií,

• využívanie emailového marketingu,

• spolupráca s verejnosťou, sponzoring…

Naša marketingová agentúra je pripravená pomôcť vám dosiahnuť vaše obchodné a marketingové ciele:

– Identifikujeme marketingové príležitostí v súlade s vašimi obchodnými cieľmi,

– zrealizujeme marketingové stratégie a taktiky,

– kompletne zanalyzujeme a zmeriame dosah a výkonnosť marketingových aktivít.

Obsahový marketing

Cieľom obsahového marketingu je prilákanie a udržanie pozornosti cieleného publika tvorbou relevantných článkov, videí, podcastov a s využitím iných mediálnych kanálov. Prístup komunikácie prostredníctvom obsahového marketingu je cielený na oslovenia publika a jeho vzdelávanie, vytvárania povedomia o značke. V neposlednom rade je o upútaní pozornosti na produkty a služby.

Obsahový marketing je osvedčená taktika

Pravidelný obsahový marketing je osvedčená marketingová metóda, ako komunikovať produkty a služby publiku a verejnosti. Spoločnosti, ktoré sa pravidelne venujú firemnému blogu, dokážu získať až o 67 % viac potenciálnych zákazníkov ako spoločnosti, ktoré sa nevenujú pravidelnému publikovaniu článkov na svojej web stránke. 

Obchodníci zase tvrdia, že obsahový marketing zvyšuje angažovanosť zákazníkov. Okrem toho poskytuje konkurenčnú výhodu a prospieva pri komunikácii firiem s odberateľmi produktov a služieb.

Efektívny obsahový marketing prispieva k viditeľnosti značky na trhu, generuje viac potenciálnych zákazníkov a klientov a zvyšuje ich lojálnosť voči spoločnostiam.

VÝBER NAŠICH prác

Event and Promotion
Event and Promotion
Event and Promotion
Event and Promotion
Event and Promotion
Animované video a animácia
Animované video a animácia
Animované video a animácia
Animované video a animácia
Animované video a animácia
Animované video a animácia
Online marketing
Online marketing
Online marketing
Online marketing
Online marketing
Online marketing
Kreativita a grafika
Kreativita a grafika
Kreativita a grafika
Kreativita a grafika

MYMEDIA, s.r.o.
Tomášikova 30, Bratislava

Sledujte nás:
Odoberajte náš newsletter:

© 2022 All rights reserved.