Skrášlenie kancelárskych priestorov

Naša grafika je rôznorodá a kreatívne produkty našej práce dokážeme využiť všemožnými spôsobmi. Dôkazom sú výsledky kreatívnej grafickej práce pre spoločnosť SWEP Slovakia, ktorá pomohla skrášliť kancelárie pracovníkom spoločnosti. 

Klient: SWEP Slovakia
Kategória: Kreativita & Grafika
Rok realizácie: 2021-2022

CIELE

Cieľom bolo esteticky, výstižne a kreatívne skrášliť priestory kancelárií a  vytvoriť pracovné prostredie, ktoré bude odrážať identitu spoločnosti SWEP a zároveň podporovať pracovníkov v skvelej práci, ktorú aj doteraz odvádzali. 

ÚLOHY

Hlavnou úlohou bolo vytvoriť kreatívny návrh grafického motívu, ktorý by figuroval na polepoch vo všetkých priestoroch firmy. Polep graficky výstižne zobrazuje produkt spoločnosti a zároveň vytvára príjemné pracovné prostredie a pocit súkromia. 

Ďalšou úlohou agentúry bolo vymyslieť a graficky spracovať označenie jednotlivých kancelárií tak, aby ladili s polepmi. 

Kreatívnou úlohou pre nás bolo aj vytvorenie zaujímavých piktogramov na sociálne zariadenia. Tu sa nám podarilo vtipne skĺbiť produkt firmy, ktorý bol kreatívne spracovaný do piktogramov toaliet či priestoru pre upratovačku. 

V neposlednom rade bolo našou úlohou aj vymyslieť vhodnú a pútavú realizáciu 3D loga, ktoré pôsobí výrazne svojou červenou farbou, zároveň však esteticky vďaka svojmu prevedeniu. 

Samozrejmosťou je, že všetky tieto úlohy sme realizovali aj výrobne a s inštaláciou. 

VÝBER NAŠICH prác

Event and Promotion
Event and Promotion
Event and Promotion
Event and Promotion
Event and Promotion
Animované video a animácia
Animované video a animácia
Animované video a animácia
Animované video a animácia
Animované video a animácia
Animované video a animácia
Online marketing
Online marketing
Online marketing
Online marketing
Online marketing
Online marketing
Kreativita a grafika
Kreativita a grafika
Kreativita a grafika
Kreativita a grafika

MYMEDIA, s.r.o.
Tomášikova 30, Bratislava

Sledujte nás:
Odoberajte náš newsletter:

© 2022 All rights reserved.