Pojmy kreativita a grafika spolu úzko súvisia. Slovo „kreativita“ je odvodené od latinského slova „creatio“, čo v preklade znamená tvorbu. Kreativita a talent je viac vybudovaná zručnosť ako nadanie na tvorbu. Kreativita je neodmysliteľnou súčasťou grafiky a grafického dizajnu.

Grafika je teda v podstate vizuálna prezentácia nápadu a údajov vrátane kompletného grafického vizuálu, ktorý zahŕňa kresby, fotografie, grafy, diagramy, údaje pozostávajúce z čísel, symbolov, geometrických vzorov, máp a technických výkresov. Grafika môže mať dekoratívny účel alebo funkčný účel a to vrátane vzdelávania, informovania, ilustrácie alebo zábavy.

Kreatívny dizajn & grafika

Grafika a dizajn je spojením umenia a vedy. Ak sa dáva príliš veľký dôraz na kreativitu, môže byť zanedbaný účel dizajnu, ktorý vytvárate. Účelom grafického dizajnu je priniesť posolstvo, ktoré môže byť zanedbané, ak dizajn a grafika nevytvára atraktívny vzhľad.

Grafický dizajn má za úlohu komunikovať správu, ktorou je často obchodný účel a budovanie značky. Využiť sa na to môže obraz, video, grafický návrh reklamy na značku, na produkt alebo službu.

Počítačová grafika

Počítačová grafika je prierezom počítačovej vedy a dizajnu. Počítačovou grafikou sa spracovávajú počítačom generované snímky od ich vytvorenia v digitálnych trojrozmerných modeloch, cez proces textúrovania, vykresľovania a osvetlenia týchto modelov, až po digitálne zobrazenie týchto vykreslení na obrazovke. 

Bitmapová grafika a vektorová grafika

• Bitmapová (tiež nazývaná „rastrová“) grafika je vytvorená z radov rôznych farebných pixelov, ktoré spolu tvoria obrázok. Vo svojej najjednoduchšej forme majú bitmapy iba dve farby, pričom každý pixel je buď čierny alebo biely.

• Vektorová grafika sú počítačové obrázky, ktoré tvoria obrazy v dvojrozmernom alebo trojrozmernom priestore.

Grafické dizajnové štúdio

Naše grafické dizajnové štúdio sa zaoberá koncipovaním, navrhovaním a vývojom nových produktov a reklamy, pri ktorých využívame počítačovú grafiku. Naši grafici primárne vytvárajú multimediálne a animované diela.

Našim klientom vieme zabezpečiť kompletný grafický dizajn od vytvorenia loga, cez propagáciu a tlačové materiály, tvorbu reklamy, až po dizajn a redizajn kompletných značiek a grafických materiálov.

VÝBER NAŠICH prác

Event and Promotion
Event and Promotion
Event and Promotion
Event and Promotion
Event and Promotion
Animované video a animácia
Animované video a animácia
Animované video a animácia
Animované video a animácia
Animované video a animácia
Animované video a animácia
Online marketing
Online marketing
Online marketing
Online marketing
Online marketing
Online marketing
Kreativita a grafika
Kreativita a grafika
Kreativita a grafika
Kreativita a grafika

MYMEDIA, s.r.o.
Tomášikova 30, Bratislava

Sledujte nás:
Odoberajte náš newsletter:

© 2022 All rights reserved.