Event marketing je stratégia, ktorá sa používa na propagáciu svojej značky, produktu alebo služby s osobným zapojením alebo v reálnom čase. Event marketing môže byť realizovaný online alebo offline. Spoločnosti propagujúce svoje produkty alebo služby sa môžu zúčastniť event marketingu ako hostitelia, účastníci alebo sponzori.

Event marketing je jedným z najlepších spôsobov ako budovať povedomie o značke (promotion značky), zapojiť zákazníkov a odberateľov. Pomocou event marketingu môžete získať potenciálnych zákazníkov a zároveň im priniesť nadhodnotu v podobe vzdelávania.

Prečo zahrnúť do plánu marketingové eventy?

Marketingový plán propagačnej činnosti môže pomôcť vašej spoločnosti vyniknúť na trhu. Spojením event marketingu s digitálnymi kampaňami možno vytvoriť zmysluplnejší a dlhodobý vzťah so zákazníkom a klientom.

Event marketing môže zahŕňať večeru s ocenením, online marketingové akcie, informačný webinár či live stream. Súčasťou môže byť osobné stretnutie na veľtrhoch alebo konferenciách.

Eventy ponúkajú jedinečnú príležitosť komunikácie so zákazníkmi na osobnejšej úrovni. Priama interakcia a odozva sú neoceniteľnou podporou dlhého a prosperujúceho vzťahu.

Čo zohľadniť pri príprave marketingového eventu?

Pri príprave eventov a promotion je potrebné stanoviť si reálne ciele a očakávania, ktoré sa naozaj dajú dosiahnuť.  Na začiatok je potrebné vytvoriť si rozpočet a zostaviť tím ľudí, ktorí organizáciu eventu zvládnu. Podpornými kampaňami – cez médiá, sociálne médiá a e-mail, je potrebné vytvoriť dostatočné povedomie o evente. 

Propagácia eventu - promotion

Propagácia a marketing sa často používajú zameniteľne, ale na účely podujatí sú odlišné. Propagácia – promotion je reklama samotnej udalosti na dosiahnutie vopred určených cieľov firiem alebo spoločností. Marketing je oveľa širší pojem, ktorý zahŕňa kompletný branding udalostí, analýzu údajov, reklamu, jej meranie a množstvo ďalších vstupov.

Event marketing vyžaduje kompletnú propagáciu akcie, pretože tá je bez hostí a účastníkov bezvýznamná. V závislosti od rozpočtu na propagačné účely môžete svoju akciu propagovať cez dostupné mediálne a internetové kanály ako je webstránka, sociálne siete, e-mail marketing, využiť môžete tiež sponzorstvo či vplyv influencerov. Existuje veľa stratégií, ktoré vám pomôžu, aby si vašu udalosť cielené skupiny všimli.

Hlavným cieľom propagácie – promotion je zabezpečiť, aby si zákazníci a klienti boli vedomí existencie a umiestnenia produktov a služieb na trhu. Promotion musí zároveň presvedčiť, že váš produkt je lepší ako konkurencia.

VÝBER NAŠICH prác

Event and Promotion
Event and Promotion
Event and Promotion
Event and Promotion
Event and Promotion
Animované video a animácia
Animované video a animácia
Animované video a animácia
Animované video a animácia
Animované video a animácia
Animované video a animácia
Online marketing
Online marketing
Online marketing
Online marketing
Online marketing
Online marketing
Kreativita a grafika
Kreativita a grafika
Kreativita a grafika
Kreativita a grafika

MYMEDIA, s.r.o.
Tomášikova 30, Bratislava

Sledujte nás:
Odoberajte náš newsletter:

© 2022 All rights reserved.