8jan

SAAIC

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu je založená s poslaním podporovať a koordinovať vzdelávacie a iné programy medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a ďalších vzdelávacích inštitúcií v rámci medzinárodného programu Erasmus+.

SAAIC spolupracuje s organizáciami podobného zamerania v Slovenskej republike a v zahraničí, najmä v krajinách Európskej únie. Na plnenie cieľov a zabezpečenie financovania činnosti podpisuje SAAIC zmluvy o spolupráci s riadiacimi orgánmi a inštitúciami v SR a EÚ, ako aj inými organizáciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania.

Náš podiel na programe Erasmus+

Erasmus+ bol založený v roku 1987, tohto roku sa konali oslavy polookrúhleho výročia, a poskytuje možnosti vzdelávacej mobility študentom rôznej vekovej kategórie. Odvtedy sa do programu Erasmus+ zapojilo približne 13-miliónov ľudí.

Pre spoločnosť SAAIC sme tvorili grafické vizuály na konferenciu k víziám programu Erasmus+. Súčasťou bola vizuálna identita konferencie, ktorá vystihovala program a poslanie programu Erasmus + na Slovensku, ako aj vízie a plány do nadchádzajúceho obdobia. 

Vytvárali sme teda grafický vizuál konferencie (jednotný grafický motív) a jeho použitie v rôznych materiáloch, ako boli roll upy, letáky, ale aj diplomy v rôznych kategóriách. 

35 rokov Erasmus+ 

Erasmus+ oslávil 35. výročie založenia projektu Erasmus+ , ktoré sa oslavovalo na prelome leta a jesene 2022. Našim podielom na výročí bol celkový dizajn osláv, program a spracovanie propagačných materiálov v štýle dodaného vizuálu oslavy výročia.

Súčasťou našej produkcie bola šablóna na PowerPoint prezentáciu, bannery na web, pozvánky na oslavu výročia – spracovanie na posielanie e-mailom, propagačné materiály v podobe plagátov a zabezpečenie vizuálov propagácie na sociálnych sieťach.

Príjemná práca bola aj pri navrhovaní a vytváraní informačného letáku o programe a výhodách projektu Erasmus+, letáku pre jednotlivé kategórie vzdelávajúcich sa. Výsledkom bol skladací leták v tvare kvetinky, ktorý obsahoval grafické spracovanie informácií, obrázku a textov s farebným rozlíšením pre rôzne sektory vzdelávania. Konkrétne išlo o 6 verzií skladacieho letáku určeného pre základné školy, stredné školy, absolventov, či dospelých …

Eurydice

Eurydice je informačná sieť, ktorá je od r. 1980 prostriedkom Európskej komisie na zbieranie a rozširovanie informácií o vzdelávacích systémoch v štátoch Európskej únie. Účelom je uľahčiť európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a my sme sa prostredníctvom spoločnosti SAAIC stali jeho súčasťou, keď sme vytvorili grafický návrh roll-upu.

MYMEDIA, s.r.o.
Tomášikova 30, Bratislava

Sledujte nás:
Odoberajte náš newsletter:

© 2022 All rights reserved.