12jan

Rešpektuj 18!

Užívanie alkoholu dospievajúcimi je aktuálna téma, ktorej sme sa venovali v kampani Rešpektuj 18! aj my a je celospoločenskou témou. Prieskumy ukazujú, že hoci adolescenti pijú menej často ako dospelí, pri jednotlivých príležitostiach často vypijú viac alkoholických nápojov ako dospelý človek.

Čím skôr začne človek požívať alkohol, tým je väčšia hrozba, že mu prepadne. Ľudia, ktorí začali konzumovať alkohol pred dosiahnutím 15 rokov, sa často stávajú závislými.

„Rešpektuj 18!“ na cestách s OZ Prima

S aktivitou Plzeňského Prazdroja a v spolupráci s OZ Prima sme sa s projektom Rešpektuj 18! zúčastňovali rôznych podujatí, kde rodičom odborníci vysvetľovali nevhodnosť požívania alkoholu u mladistvých. Promotéri sa venovali deťom, kde im ukazovali nevhodnosť pitia alkoholu a následky pomocou „opitých okuliarov“, ktoré simulujú opitosť. 

Poukazovali sme na to, že niektoré bežné aktivity, ako napríklad prejsť loptou pomedzi prekážky, alebo napísať zoznam s nákupom na tabuľu, sú pod vplyvom alkoholu omnoho ťažšie a zložitejšie, ako sa môžu zdať.

Výzva pre mladistvých v kampani „Rešpektuj 18!“

Naším cieľom je zmeniť tolerantný postoj verejnosti ku konzumácií alkoholu mladistvými a podporiť obmedzenie jeho predaja a podávania deťom a neplnoletým.

Projekt je výsledkom spolupráce spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko a občianskeho združenia Prima. Ich prístup k zodpovednému požívaniu alkoholu uplatňujú dlhodobo už niekoľko rokov. Zameriavajú sa aj na ďalšie skupiny verejnosti, napr. pre vodičov a pre tehotné ženy a budúce matky, pre ktoré pripravujú rôzne aktivity.

„Rešpektuj 18!“ podporili osobnosti

Podporu nám vyjadrili aj známe a rešpektované osobnosti a pomáhajú nám šíriť ďalej základnú myšlienku – rešpektovanie vekovej hranice predaja a podávania alkoholických nápojov a zníženie tolerancie ku konzumácii alkoholu mladistvými.

MYMEDIA, s.r.o.
Tomášikova 30, Bratislava

Sledujte nás:
Odoberajte náš newsletter:

© 2022 All rights reserved.