20jún

Nová sezóna s Rešpektuj18!

R18! alebo Projekt Rešpektuj 18! je spoločným projektom Plzeňského Prazdroja Slovensko a občianskeho združenia PRIMA. Spoločným cieľom je pracovať na zmene postoja verejnosti k alkoholu v prípade mladistvých, oddialiť prvú skúsenosť s alkoholom a eliminovať riziká spojené s neuváženým pitím alkoholu.

Projekt Rešpektuj18! chce zmeniť tolerantný postoj verejnosti k pitiu mladistvých v SR. Zároveň bojuje za zníženie dostupnosti a obmedzenie konzumácie alkoholu deťmi a mladistvými. 

 

Začiatkom mája sme odštartovali našu už v poradí druhú sezónu s projektom Rešpektuj 18!. Tentokrát sme sa predstavili s prvým tohtoročným eventom na Bratislavskom majálese, kde sme s našou „rešpektujúcou“ zónou absolvovali event oba festivalové dni.

Rovnako ako minulú sezónu, aj tento rok spolupracujeme s OZ Prima, ktoré nášmu stánku prináša odborníkov (psychológov), ktorí sa venujú problematike pitia alkoholu u mladistvých a na eventoch konzultujú s dospelými, rodičmi, následky konzumácie alkoholu u neplnoletých.

Zúčastňujeme sa rôznych typov podujatí, ktoré sľubujú väčšiu účasť návštevníkov, ktorí sú pre tento projekt „cieľovkou“, aby sa táto problematika dostala k čo najväčšiemu počtu ľudí. 

Našou úlohou je poukazovať na nevhodnosť konzumácie alkoholu mladistvými rôznorodými aktivitami, tak ako aj v minulom roku – okuliarmi, ktoré simulujú stav opitosti v spojitosti s bežnými činnosťami, kvízom, triafaním lopty do bránky a podobne. 

Okrem Bratislavského majálesu sme sa tento rok zúčastnili aj akcie na Trojičnom jarmoku v Prešove, Seneckom lete na Slnečných jazerách a tešiť sa na nás môžete aj na Dňoch Petržalky a Ružinovských hodových slávnostiach. 

Naša eventová zóna je opäť o niečo komfortnejšia, na túto sezónu sme rozšírili chill out zónu o ďalšie dva sedacie vaky. Doplnili sme tiež nový merch pre návštevníkov, ktorí si po vyskúšaní aktivácie môžu odniesť domov zaujímavé predmety. Z nových darčekov si návštevníci môžu vybrať z okuliarov a frisbee s brandom Rešpektuj 18. Tiež sa tešíme, že máme túto sezónu nové tlačidlo na vyjadrenie súhlasu s projektom.

Viac o projekte Rešpektuj18! nájdete v našom článku z minuloročnej sezóny tu.

MYMEDIA, s.r.o.
Tomášikova 30, Bratislava

Sledujte nás:
Odoberajte náš newsletter:

© 2022 All rights reserved.