16feb

ALSO Slovakia – recalling

ALSO je jedným z popredných poskytovateľov IT technológií, ktorý je v súčasnosti aktívny
v 28 krajinách Európy a celkovo v 143 krajinách sveta prostredníctvom partnerov.
Ekosystém ALSO obsahuje celkový potenciál okolo 120000 predajcov, ktorým ponúka hardvérové, softvérové a IT služby vo viac ako 1450 produktových kategóriách. Cieľom spoločnosti je prispieť k udržateľnému a ekologickému IT. 

V rámci projektu so spoločnosťou Also Slovakia sme realizovali „Recalling“, 

kde sme mali za cieľ zistiť dôvody neaktívnosti niektorých zákazníkov spoločnosti. 

Zároveň bolo našou úlohou získať súhlas pre zaslanie reaktivačného proma, ktoré umožní komunikáciu a opätovné rozbehnutie spolupráce spoločnosti Also Slovakia so svojimi zákazníkmi. 

Dodanú databázu sme rozdelili do štyroch samostatných skupín, ktoré sme v prípade potreby dopĺňali o novozistené informácie, čo pomohlo doplniť a predovšetkým zaktualizovať klientovu databázu. Zároveň sme pripravili call script pre každú jednu skupinu zvlášť.  

Dokopy sme obvolali viac než 1300 kontaktov a to počas dvojmesačnej recallingovej kampane. 

Výstup recallingovej kampane bol prezentovaný v rámci prehľadnej online tabuľky po celý čas kampane a vždy dostupný pre klienta. 

Týmto bola zaistená kontinuita procesu a na strane nášho klienta bola možná aktuálna reakcia na požiadavky či prípadné naliehavé problémy svojich zákazníkov. 

Výsledný sumár recallingovej kampane bol samozrejme tiež doručený v rámci finálnej prezentácie. 

Recallingová kampaň pomohla nášmu klientovi obnoviť vzťahy, zistiť, kde sú hlavné prekážky spolupráce a zaistiť, aby bola spokojnosť ich zákazníkov zaručená.

MYMEDIA, s.r.o.
Tomášikova 30, Bratislava

Sledujte nás:
Odoberajte náš newsletter:

© 2022 All rights reserved.